ByggBjörk AB

 

Historia

 

Företaget startades 1960 av Allan Björk, som enskild firma och hette då Byggnadsfirma Allan Björk med adress Parkgatan 22 i Anderstorp. Några år senare flyttades kontor och lager till Idrottsvägen i Anderstorp.

Byggnationen var i huvudsak byggande av monteringfärdiga trähus, ett omfattande byggande av bostadhus som skedde under 60-70 och in på 80 talet, för att så småningom avta.

Företagets inrikning gick så småningom över till ny-och tillbyggnader av industrier, samt servicearbeten åt industrierna, fastighetrenoveringar mm.

Personal uppgick under de första 20-25 åren till 10-12 personer, träarbetare och grovarbetare, men minskade efter konjunkturnedgången i slutet på 80-talet. Firman hade då bildat aktiebolag under namn Byggbjörk i Anderstorp AB

Dan Björk, den äldste av sönerna började i företaget 1971, medan Jonas Björk den yngre sonen kommit några år senare.

Dan och Jonas Björk har sedan några år tagit över företaget sedan Allan Björk gått i pension

År 1992 förvärvade BygBjörk en fastighet, med adress Maskingatan 10 i Anderstorp och uppförde där en industri och kontorsbyggnad, som till stora delar hyrs ut som industrilokaler.